privacy
Podcast #15: Príhovor j.v. A.N. Paramonov- Čo je Slovanstvo? 18:56 1.178 0 0
Podcast #28: Istina Našich Predkov.11 Kon- Kon Magnezitmu 4:23 3.852 1 0
Podcast #27: Istina Našich Predkov. 10 Kon- Kon Sveta Myšlienok 4:33 648 0 0
Podcast #26: Istina Našich Predkov. 9 Kon- Kon Zhody 4:23 660 1 0
Podcast #25: Istina Našich Predkov. 8 Kon- Kon Karmy 2:49 648 1 0
Podcast #24: Istina Našich Predkov. 7 Kon- Kon Reinkarnácie 2:25 867 1 0
Podcast #23: Istina Našich Predkov. 6 Kon- Kon Rezonancie 2:33 646 1 0
Podcast #22: Istina Našich Predkov. 5 Kon- Kon Podobnosti 2:06 830 1 0
Podcast #21: Istina Našich Predkov. 4 Kon- Kon Tvorenia 3:10 925 1 0
Podcast #20: Istina Našich Predkov. 3 Kon- Kon Sebaurčenia 3:13 612 1 0
Podcast #19: Istina Našich Predkov. 2 Kon- Kon Vôle 4:29 765 1 0
Podcast #18: Istina Našich Predkov-1 Kon- Kon Zdokonaľovania 2:52 607 1 0
Zjednoťme NáROD!!! Už Máme čo nám Patrí. PreJAVme sa v Jednote Mysle a Činov Svojich 12:28 1.755 1 0
podcast #2: Nikolaj a Svetlana Levašovi- Skutočná pRAvda o RAdomírovi Ježišovi Kristovi 36:24 5.088 0 0
Podcast #17: Istina Našich Predkov-16 základných Konov vesmíru 23:15 3.088 0 0
Podcast #16: Istina Našich Predkov- Čo sú to Kony, Sebarozvoj 7:11 1.280 0 0
Podcast #01: Hospitaller Order – Rád Hospitalierov 8:49 1.076 0 0
Podcast #08: Múdrosti Našich Predkov- Dlhovekosť 4:12 803 0 0
Podcast #15: Istina Našich Predkov- Čo sú to KONY 8:13 1.702 0 0
Podcast #14: Exkluzívny rozhovor s j.v. A.N. Paramonovom- Výzva ľudstvu 43:14 1.573 0 0
Podcast #07: Múdrosti Našich Predkov- Čo znamená byť Slovanom 5:55 676 0 0
Podcast #13: Istina Našich Predkov- Významy Slov 6:20 661 0 0
Podcast #08: Múdrosti Našich Predkov- Etapy prebudenia 5:30 604 0 0
podcast #12: Istina našich Predkov- Slová, Svet a Život v ňom 4:51 411 0 0
podcast #2 Patrik Mago- Demografická kríza Slovanov (alkohol, Ivan Čaj) 23:43 756 0 0
podcast #1 Nikolaj Levašov- Obrodenie civilizácie o vývoji a evolučných hrabliach 5:36 676 0 1
podcast #11: Istina našich Predkov- Masovokomunikačné prostriedky 3:11 434 0 0
podcast #1 Patrik Mago- Alkoholová genocída na Slovanoch (živá rozprava) 46:07 617 0 0
Podcast #10: Istina Našich Predkov - pRAvda 3:53 471 0 0
Podcast #09: Istina našich Predkov- Oporné body vedomia 3:09 585 0 0
Podcast #05: Múdrosti Našich Predkov - Výchova detí v Slovanskej tradícii 6:32 618 0 0
Podcast #04: Múdrosti našich Predkov- Získavanie energie zo zeme 4:00 553 0 0
Podcast #08: Istina našich Predkov- Boh, Svet, Človek, Láska 3:53 481 0 0
Podcast #07: Istina našich Predkov- vieRA 4:10 577 0 0
Podcast #03: Múdrosti našich Predkov- Komunikácia s prírodou 4:02 525 0 0
Podcast #06: Istina od našich Predkov- Vedomie 5:42 640 0 0
Podcast #02: Múdrosti našich Predkov- Duchovné prebudenie 5:31 682 0 0
Podcast #01: Múdrosti našich Predkov- Zdrojová voda 9:12 662 0 0
Podcast #05: Istina našich Predkov-Úrovne rozpoznávania pravdy 4:12 765 0 0
Podcast #04: Istina našich Predkov- Ako sa dostať z pod vplyvu systému sveta 6:10 957 0 0
Podcast #03: Istina našich Predkov- SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle 5:53 693 0 0
Podcast #02: Istina našich Predkov- Zákon slobodnej vôle 6:10 775 0 0
Podcast #01: j.v. A.N. Paramonov- Hlas svedomia 6:29 1.078 0 0