privacy
podcast #2: Nikolaj a Svetlana Levašovi- Skutočná pRAvda o RAdomírovi Ježišovi Kristovi 36:24 3.833 0 0
Podcast #17: Istina Našich Predkov-16 základných Konov vesmíru 23:15 2.824 0 0
Podcast #16: Istina Našich Predkov- Čo sú to Kony, Sebarozvoj 7:11 1.024 0 0
Podcast #01: Hospitaller Order – Rád Hospitalierov 8:49 864 0 0
Podcast #08: Múdrosti Našich Predkov- Dlhovekosť 4:12 674 0 0
Podcast #15: Istina Našich Predkov- Čo sú to KONY 8:13 1.456 0 0
Podcast #14: Exkluzívny rozhovor s j.v. A.N. Paramonovom- Výzva ľudstvu 43:14 1.429 0 0
Podcast #07: Múdrosti Našich Predkov- Čo znamená byť Slovanom 5:55 549 0 0
Podcast #13: Istina Našich Predkov- Významy Slov 6:20 531 0 0
Podcast #08: Múdrosti Našich Predkov- Etapy prebudenia 5:30 481 0 0
podcast #12: Istina našich Predkov- Slová, Svet a Život v ňom 4:51 309 0 0
podcast #2 Patrik Mago- Demografická kríza Slovanov (alkohol, Ivan Čaj) 23:43 637 0 0
podcast #1 Nikolaj Levašov- Obrodenie civilizácie o vývoji a evolučných hrabliach 5:36 543 0 1
podcast #11: Istina našich Predkov- Masovokomunikačné prostriedky 3:11 340 0 0
podcast #1 Patrik Mago- Alkoholová genocída na Slovanoch (živá rozprava) 46:07 497 0 0
Podcast #10: Istina Našich Predkov - pRAvda 3:53 383 0 0
Podcast #09: Istina našich Predkov- Oporné body vedomia 3:09 496 0 0
Podcast #05: Múdrosti Našich Predkov - Výchova detí v Slovanskej tradícii 6:32 516 0 0
Podcast #04: Múdrosti našich Predkov- Získavanie energie zo zeme 4:00 442 0 0
Podcast #08: Istina našich Predkov- Boh, Svet, Človek, Láska 3:53 384 0 0
Podcast #07: Istina našich Predkov- vieRA 4:10 491 0 0
Podcast #03: Múdrosti našich Predkov- Komunikácia s prírodou 4:02 440 0 0
Podcast #06: Istina od našich Predkov- Vedomie 5:42 547 0 0
Podcast #02: Múdrosti našich Predkov- Duchovné prebudenie 5:31 585 0 0
Podcast #01: Múdrosti našich Predkov- Zdrojová voda 9:12 559 0 0
Podcast #05: Istina našich Predkov-Úrovne rozpoznávania pravdy 4:12 674 0 0
Podcast #04: Istina našich Predkov- Ako sa dostať z pod vplyvu systému sveta 6:10 851 0 0
Podcast #03: Istina našich Predkov- SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle 5:53 564 0 0
Podcast #02: Istina našich Predkov- Zákon slobodnej vôle 6:10 631 0 0
Podcast #01: j.v. A.N. Paramonov- Hlas svedomia 6:29 913 0 0