privacy
Podcast #7- Rozhovory- Téma: Práca s energiami, ako sa očistiť od cudzích energií a opätovne naberať energiu. Hosť Galina Alexandrovna zo Sibíri. 53:25 3.042 0 0
Podcast #6- Rozhovory- Téma: RODová Pamäť. Hosť Galina Alexandrovna zo Sibíri. 1:16:49 2.544 0 0
Podcast #5- Rozhovory- Téma školstvo, rodičovstvo a deti z energetického pohľadu. Hosť Galina Alexandrovna zo Sibíri. 1:01:12 1.595 0 0
Podcast #14: Múdrosti Našich Predkov- Zdrava Druhý mozog. Časť druhá 11:11 1.009 0 0
Podcast #4- Rozhovory- Hosťom je učiteľka Aďka na tému- Domoškola. 27:13 635 0 0
Podcast #3: Rozhovory- Hosťom je učiteľka Aďka na tému- Súčasné školstvo. 1:04:22 710 0 0
Podcast #13: Múdrosti Našich Predkov- Zdrava Druhý mozog. Časť prvá 15:43 339 0 0
Podcast #6: Rozhovor s H.H. Emilom Skirkaničom- Udalosti posledných dní. Dražba a vlastná skúsenosť. Exekúcie, hypotéky a ich protizákonnosť. 1:43:39 1.689 2 0
Podcast #2: Rozhovory- Hosťom je Danka Kovalčiková /vedúca súboru Rozmarija/ 1:38:46 488 1 0
Podcast #1: Rozprávka: Špulka a ihla 3:01 1.254 0 0
Podcast #1: Rozhovory- Hosťom je Matúš Alexa z organizácie BRAT za BRATA 58:25 1.137 1 0
Podcast #2: Čo ak je to inak: Nervový systém môže byť manipulovaný cez televíziu a počítače 17:56 1.121 0 0
Podcast #17: Príhovor j.v. A.N. Paramonov- Kým sú riadení prezidenti? 4:10 3.233 0 0
Podcast #1: Čo ak je to inak- 10 metód manipulácie ľudského vedomia 8:18 985 0 0
Podcast #16: Príhovor j.v. A.N. Paramonov- Globálny Finančný Systém má hlboké korene 5:39 1.171 1 0
Podcast #12: Múdrosti Našich Predkov- Svetonázor, základ života 3:50 598 0 0
Podcast #11: Múdrosti Našich Predkov- Rodolad 3:28 610 0 0
Podcast #10: Múdrosti Našich Predkov-- 6. december deň Velesa 3:35 5.622 0 0
Podcast #09: Múdrosti Našich Predkov- RODové pravidlá 10:25 1.678 0 0
Podcast #5: Rozhovor s H.H. Emilom Skirkaničom- Otváranie a aktivácia účtu v WSBOH, kedy prídu prvé renty? KultURA a školstvo Slovanov. Posolstvo všetkým Slovanom. 2:00:29 4.333 0 0
Podcast #4- Rozhovor s H.H. Dávidom Skirkaničom- Globálny Finančný Systém, Banka Hospitaliérov... Mystika? Tajné fungovanie? 37:28 5.863 0 0
Podcast #3: Rozhovor s H.H. Emilom Skirkaničom- Gesara Nesara, daňové priznanie, odkiaľ má SPDR toľko penazí?, telefonát z redakcie s H.M. Alexandrom Paramonovom… 1:48:50 5.276 2 0
Podcast #2: Rozhovor s Emilom Skirkaničom. Tituly? Hospitalieri? SPDR a dôchodcovia. 1:38:35 5.660 0 0
Podcast #1: Rozhovor s Emilom Skirkaničom. Ako to je s SPDR? Podvod alebo realita? 2:20:51 9.326 1 2
Podcast #15: Príhovor j.v. A.N. Paramonov- Čo je Slovanstvo? 18:56 7.539 0 0
Podcast #28: Istina Našich Predkov.11 Kon- Kon Magnezitmu 4:23 4.841 1 0
Podcast #27: Istina Našich Predkov. 10 Kon- Kon Sveta Myšlienok 4:33 1.460 0 0
Podcast #26: Istina Našich Predkov. 9 Kon- Kon Zhody 4:23 1.405 1 0
Podcast #25: Istina Našich Predkov. 8 Kon- Kon Karmy 2:49 1.370 1 0
Podcast #24: Istina Našich Predkov. 7 Kon- Kon Reinkarnácie 2:25 1.579 1 0
Podcast #23: Istina Našich Predkov. 6 Kon- Kon Rezonancie 2:33 1.325 1 0
Podcast #22: Istina Našich Predkov. 5 Kon- Kon Podobnosti 2:06 1.521 1 0
Podcast #21: Istina Našich Predkov. 4 Kon- Kon Tvorenia 3:10 1.600 1 0
Podcast #20: Istina Našich Predkov. 3 Kon- Kon Sebaurčenia 3:13 1.299 1 0
Podcast #19: Istina Našich Predkov. 2 Kon- Kon Vôle 4:29 1.426 1 0
Podcast #18: Istina Našich Predkov-1 Kon- Kon Zdokonaľovania 2:52 1.279 1 0
Zjednoťme NáROD!!! Už Máme čo nám Patrí. PreJAVme sa v Jednote Mysle a Činov Svojich 12:28 2.405 1 0
podcast #2: Nikolaj a Svetlana Levašovi- Skutočná pRAvda o RAdomírovi Ježišovi Kristovi 36:24 5.943 0 0
Podcast #17: Istina Našich Predkov-16 základných Konov vesmíru 23:15 3.927 0 0
Podcast #16: Istina Našich Predkov- Čo sú to Kony, Sebarozvoj 7:11 1.981 0 0
Podcast #01: Hospitaller Order – Rád Hospitalierov 8:49 1.769 0 0
Podcast #08: Múdrosti Našich Predkov- Dlhovekosť 4:12 1.446 0 0
Podcast #15: Istina Našich Predkov- Čo sú to KONY 8:13 2.448 0 0
Podcast #14: Exkluzívny rozhovor s j.v. A.N. Paramonovom- Výzva ľudstvu 43:14 2.245 0 0
Podcast #07: Múdrosti Našich Predkov- Čo znamená byť Slovanom 5:55 1.312 0 0
Podcast #13: Istina Našich Predkov- Významy Slov 6:20 1.304 0 0
Podcast #08: Múdrosti Našich Predkov- Etapy prebudenia 5:30 1.219 0 0
podcast #12: Istina našich Predkov- Slová, Svet a Život v ňom 4:51 1.015 0 0
podcast #2 Patrik Mago- Demografická kríza Slovanov (alkohol, Ivan Čaj) 23:43 1.405 0 0
podcast #1 Nikolaj Levašov- Obrodenie civilizácie o vývoji a evolučných hrabliach 5:36 1.336 0 1