privacy
Podcast #3: Rozhovor s H.H. Emilom Skirkaničom- Gesara Nesara, daňové priznanie, odkiaľ má SPDR toľko penazí?, telefonát z redakcie s H.M. Alexandrom Paramonovom… 1:48:50 3.145 2 0
Podcast #2: Rozhovor s Emilom Skirkaničom. Tituly? Hospitalieri? SPDR a dôchodcovia. 1:38:35 4.628 0 0
Podcast #1: Rozhovor s Emilom Skirkaničom. Ako to je s SPDR? Podvod alebo realita? 2:20:51 8.175 1 2
Podcast #15: Príhovor j.v. A.N. Paramonov- Čo je Slovanstvo? 18:56 6.887 0 0
Podcast #28: Istina Našich Predkov.11 Kon- Kon Magnezitmu 4:23 4.288 1 0
Podcast #27: Istina Našich Predkov. 10 Kon- Kon Sveta Myšlienok 4:33 940 0 0
Podcast #26: Istina Našich Predkov. 9 Kon- Kon Zhody 4:23 894 1 0
Podcast #25: Istina Našich Predkov. 8 Kon- Kon Karmy 2:49 858 1 0
Podcast #24: Istina Našich Predkov. 7 Kon- Kon Reinkarnácie 2:25 1.060 1 0
Podcast #23: Istina Našich Predkov. 6 Kon- Kon Rezonancie 2:33 819 1 0
Podcast #22: Istina Našich Predkov. 5 Kon- Kon Podobnosti 2:06 1.028 1 0
Podcast #21: Istina Našich Predkov. 4 Kon- Kon Tvorenia 3:10 1.107 1 0
Podcast #20: Istina Našich Predkov. 3 Kon- Kon Sebaurčenia 3:13 816 1 0
Podcast #19: Istina Našich Predkov. 2 Kon- Kon Vôle 4:29 937 1 0
Podcast #18: Istina Našich Predkov-1 Kon- Kon Zdokonaľovania 2:52 773 1 0
Zjednoťme NáROD!!! Už Máme čo nám Patrí. PreJAVme sa v Jednote Mysle a Činov Svojich 12:28 1.909 1 0
podcast #2: Nikolaj a Svetlana Levašovi- Skutočná pRAvda o RAdomírovi Ježišovi Kristovi 36:24 5.315 0 0
Podcast #17: Istina Našich Predkov-16 základných Konov vesmíru 23:15 3.272 0 0
Podcast #16: Istina Našich Predkov- Čo sú to Kony, Sebarozvoj 7:11 1.398 0 0
Podcast #01: Hospitaller Order – Rád Hospitalierov 8:49 1.202 0 0
Podcast #08: Múdrosti Našich Predkov- Dlhovekosť 4:12 907 0 0
Podcast #15: Istina Našich Predkov- Čo sú to KONY 8:13 1.858 0 0
Podcast #14: Exkluzívny rozhovor s j.v. A.N. Paramonovom- Výzva ľudstvu 43:14 1.694 0 0
Podcast #07: Múdrosti Našich Predkov- Čo znamená byť Slovanom 5:55 766 0 0
Podcast #13: Istina Našich Predkov- Významy Slov 6:20 753 0 0
Podcast #08: Múdrosti Našich Predkov- Etapy prebudenia 5:30 692 0 0
podcast #12: Istina našich Predkov- Slová, Svet a Život v ňom 4:51 491 0 0
podcast #2 Patrik Mago- Demografická kríza Slovanov (alkohol, Ivan Čaj) 23:43 857 0 0
podcast #1 Nikolaj Levašov- Obrodenie civilizácie o vývoji a evolučných hrabliach 5:36 780 0 1
podcast #11: Istina našich Predkov- Masovokomunikačné prostriedky 3:11 516 0 0
podcast #1 Patrik Mago- Alkoholová genocída na Slovanoch (živá rozprava) 46:07 727 0 0
Podcast #10: Istina Našich Predkov - pRAvda 3:53 553 0 0
Podcast #09: Istina našich Predkov- Oporné body vedomia 3:09 671 0 0
Podcast #05: Múdrosti Našich Predkov - Výchova detí v Slovanskej tradícii 6:32 706 0 0
Podcast #04: Múdrosti našich Predkov- Získavanie energie zo zeme 4:00 633 0 0
Podcast #08: Istina našich Predkov- Boh, Svet, Človek, Láska 3:53 563 0 0
Podcast #07: Istina našich Predkov- vieRA 4:10 655 0 0
Podcast #03: Múdrosti našich Predkov- Komunikácia s prírodou 4:02 602 0 0
Podcast #06: Istina od našich Predkov- Vedomie 5:42 715 0 0
Podcast #02: Múdrosti našich Predkov- Duchovné prebudenie 5:31 766 0 0
Podcast #01: Múdrosti našich Predkov- Zdrojová voda 9:12 748 0 0
Podcast #05: Istina našich Predkov-Úrovne rozpoznávania pravdy 4:12 855 0 0
Podcast #04: Istina našich Predkov- Ako sa dostať z pod vplyvu systému sveta 6:10 1.043 0 0
Podcast #03: Istina našich Predkov- SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle 5:53 786 0 0
Podcast #02: Istina našich Predkov- Zákon slobodnej vôle 6:10 881 0 0
Podcast #01: j.v. A.N. Paramonov- Hlas svedomia 6:29 1.240 0 0