privacy
Podcast #16: Príhovor j.v. A.N. Paramonov- Globálny Finančný Systém má hlboké korene 5:39 718 1 0
Podcast #12: Múdrosti Našich Predkov- Svetonázor, základ života 3:50 390 0 0
Podcast #11: Múdrosti Našich Predkov- Rodolad 3:28 459 0 0
Podcast #10: Múdrosti Našich Predkov-- 6. december deň Velesa 3:35 5.483 0 0
Podcast #09: Múdrosti Našich Predkov- RODové pravidlá 10:25 1.524 0 0
Podcast #5: Rozhovor s H.H. Emilom Skirkaničom- Otváranie a aktivácia účtu v WSBOH, kedy prídu prvé renty? KultURA a školstvo Slovanov. Posolstvo všetkým Slovanom. 2:00:29 4.120 0 0
Podcast #4- Rozhovor s H.H. Dávidom Skirkaničom- Globálny Finančný Systém, Banka Hospitaliérov... Mystika? Tajné fungovanie? 37:28 5.743 0 0
Podcast #3: Rozhovor s H.H. Emilom Skirkaničom- Gesara Nesara, daňové priznanie, odkiaľ má SPDR toľko penazí?, telefonát z redakcie s H.M. Alexandrom Paramonovom… 1:48:50 5.128 2 0
Podcast #2: Rozhovor s Emilom Skirkaničom. Tituly? Hospitalieri? SPDR a dôchodcovia. 1:38:35 5.508 0 0
Podcast #1: Rozhovor s Emilom Skirkaničom. Ako to je s SPDR? Podvod alebo realita? 2:20:51 9.188 1 2
Podcast #15: Príhovor j.v. A.N. Paramonov- Čo je Slovanstvo? 18:56 7.468 0 0
Podcast #28: Istina Našich Predkov.11 Kon- Kon Magnezitmu 4:23 4.797 1 0
Podcast #27: Istina Našich Predkov. 10 Kon- Kon Sveta Myšlienok 4:33 1.421 0 0
Podcast #26: Istina Našich Predkov. 9 Kon- Kon Zhody 4:23 1.375 1 0
Podcast #25: Istina Našich Predkov. 8 Kon- Kon Karmy 2:49 1.334 1 0
Podcast #24: Istina Našich Predkov. 7 Kon- Kon Reinkarnácie 2:25 1.541 1 0
Podcast #23: Istina Našich Predkov. 6 Kon- Kon Rezonancie 2:33 1.289 1 0
Podcast #22: Istina Našich Predkov. 5 Kon- Kon Podobnosti 2:06 1.492 1 0
Podcast #21: Istina Našich Predkov. 4 Kon- Kon Tvorenia 3:10 1.565 1 0
Podcast #20: Istina Našich Predkov. 3 Kon- Kon Sebaurčenia 3:13 1.272 1 0
Podcast #19: Istina Našich Predkov. 2 Kon- Kon Vôle 4:29 1.401 1 0
Podcast #18: Istina Našich Predkov-1 Kon- Kon Zdokonaľovania 2:52 1.247 1 0
Zjednoťme NáROD!!! Už Máme čo nám Patrí. PreJAVme sa v Jednote Mysle a Činov Svojich 12:28 2.369 1 0
podcast #2: Nikolaj a Svetlana Levašovi- Skutočná pRAvda o RAdomírovi Ježišovi Kristovi 36:24 5.854 0 0
Podcast #17: Istina Našich Predkov-16 základných Konov vesmíru 23:15 3.840 0 0
Podcast #16: Istina Našich Predkov- Čo sú to Kony, Sebarozvoj 7:11 1.918 0 0
Podcast #01: Hospitaller Order – Rád Hospitalierov 8:49 1.705 0 0
Podcast #08: Múdrosti Našich Predkov- Dlhovekosť 4:12 1.384 0 0
Podcast #15: Istina Našich Predkov- Čo sú to KONY 8:13 2.369 0 0
Podcast #14: Exkluzívny rozhovor s j.v. A.N. Paramonovom- Výzva ľudstvu 43:14 2.185 0 0
Podcast #07: Múdrosti Našich Predkov- Čo znamená byť Slovanom 5:55 1.248 0 0
Podcast #13: Istina Našich Predkov- Významy Slov 6:20 1.237 0 0
Podcast #08: Múdrosti Našich Predkov- Etapy prebudenia 5:30 1.164 0 0
podcast #12: Istina našich Predkov- Slová, Svet a Život v ňom 4:51 959 0 0
podcast #2 Patrik Mago- Demografická kríza Slovanov (alkohol, Ivan Čaj) 23:43 1.329 0 0
podcast #1 Nikolaj Levašov- Obrodenie civilizácie o vývoji a evolučných hrabliach 5:36 1.271 0 1
podcast #11: Istina našich Predkov- Masovokomunikačné prostriedky 3:11 979 0 0
podcast #1 Patrik Mago- Alkoholová genocída na Slovanoch (živá rozprava) 46:07 1.205 0 0
Podcast #10: Istina Našich Predkov - pRAvda 3:53 1.021 0 0
Podcast #09: Istina našich Predkov- Oporné body vedomia 3:09 1.157 0 0
Podcast #05: Múdrosti Našich Predkov - Výchova detí v Slovanskej tradícii 6:32 1.165 0 0
Podcast #04: Múdrosti našich Predkov- Získavanie energie zo zeme 4:00 1.105 0 0
Podcast #08: Istina našich Predkov- Boh, Svet, Človek, Láska 3:53 1.023 0 0
Podcast #07: Istina našich Predkov- vieRA 4:10 1.118 0 0
Podcast #03: Múdrosti našich Predkov- Komunikácia s prírodou 4:02 1.071 0 0
Podcast #06: Istina od našich Predkov- Vedomie 5:42 1.179 0 0
Podcast #02: Múdrosti našich Predkov- Duchovné prebudenie 5:31 1.233 0 0
Podcast #01: Múdrosti našich Predkov- Zdrojová voda 9:12 1.225 0 0
Podcast #05: Istina našich Predkov-Úrovne rozpoznávania pravdy 4:12 1.332 0 0
Podcast #04: Istina našich Predkov- Ako sa dostať z pod vplyvu systému sveta 6:10 1.518 0 0