privacy
00. Wprowadzenie z zapowiedzią GN 12:49 54 9 0 0
01. Rodzina - Boży wynalazek 11:18 42 6 0 0
02. Małżeństwo - Boży sposób życia 17:56 43 8 0 0
03. Rodzicielski sukces 18:09 29 7 0 0
04. Skała czy piasek 12:34 23 7 0 0
05. Bliscy sprzymierzeńcy 11:20 19 7 0 0
06. Łaskawa komunikacja 11:04 22 7 0 0
07. Nie ma usprawiedliwienia dla przemocy w rodzinie 13:53 17 6 0 0
08. Jak zapobiec kryzysom małżeńskim i rozwodowi 14:00 25 6 0 0
09. Pokój dla samotnych 14:42 27 6 0 0
10. Posłowie 9:03 19 6 0 0