privacy
LELB bīskaps Hanss Martins Jensons un RKB arhib. Zbigņevs Stankevičs | 19.01.2016, ot. | Kristiešu vienotības nedēļa 46:45 15 0 0 0
Āgenskalna baptistu draudzes mācītājs Edgars Mažis | Rīta cēliens, 19.01.2016, ot. | Kristiešu vienotības nedēļa 46:38 12 0 0 0
Vasarsvētku draudžu apvienības bīskaps Modris Ozolinkēvičs | Rīta cēliens, 18.01.2016, pr. | Kristiešu vienotības nedēļa 41:17 6 0 0 0
Katoļu diakons Gunārs Konstantinovs | Rīta cēliens, 20.01.2016, tr. | Kristiešu vienotības nedēļa 45:40 18 0 0 0
Adventistu mācītājs Ģirts Rozners | Rīta cēliens, 21.01.2016, ce. | Kristiešu vienotības nedēļa 45:24 8 0 0 0
Kristiešu vienotības nedēļa. Meditāciju autori Anda Done, Ivars Levi Graudiņš, māsa Rita Refalo | 21.01.2016, ce. 56:55 5 0 0 0
Luterāņu mācītājs Indulis Paičs | Rīta cēliens, 22.01.2016, pk. | Kristiešu vienotības nedēļa 44:13 10 0 0 0
Latvijas Kristīgā Radio prezidents Tālivaldis Tālbergs | 22.01.2016, pk. | Kristiešu vienotības nedēļa 53:06 6 0 0 0
Pareizticīgo priesteris Jānis Dravants | Rīta cēliens, 20.01.2017, pk. | Kristiešu vienotības nedēļa 50:41 5 0 0 0
Ekumenisms. Dažādu konfesiju mācītāju diskusija | 24.01.2017, ot. | Kristiešu vienotības nedēļa 53:54 22 0 0 0
Konfesiju vēsture. Pr.Andris Priede | Rīta cēliens, 18.01.2018, ce. | Kristiešu vienotības nedēļa* 59:58 20 0 0 0
Reformācija. Vēsturnieks Gustavs Strenga | Rīta cēliens, 19.01.2018, pk. | Kristiešu vienotības nedēļa 43:38 2 0 0 0
Kopiena Chemin Neuf | Rīta cēliens, 22.01.2018, pr. | Kristiešu vienotības nedēļa* 59:23 6 0 0 0
Latvijas Kristīgā studentu brālība | Rīta cēliens, 23.01.2018, ot. | Kristiešu vienotības nedēļa* 58:23 0 0 0 0
Tēvs Antonijs Kurjers, Vatikāna kristiešu vienotības veicināšanas kongregācija | Pāri mums, 24.01.2018, tr. | Kristiešu vienotības nedēļa 32:28 3 0 0 0
Saruna par kopību. Āgenskalna mācītāju diskusija | 25.01.2018, ce. | Kristiešu vienotības nedēļa 56:00 4 0 0 0
Maija Andersone, Vasarsvētku kustība | Rīta cēliens, 18.01.2019, pk. | Kristiešu vienotības nedēļa* 56:05 2 0 0 0
Elizabete Mežule, LKSB un luterāņi | Rīta cēliens, 19.01.2019, se. | Kristiešu vienotības nedēļa 47:15 0 0 0 0
Iluta Rundvalde, LKSB un baptisti | Rīta cēliens, 20.01.2019, sv. | Kristiešu vienotības nedēļa 42:42 1 0 0 0
Astra Dannenfelte, metodisti | Rīta cēliens, 21.01.2019, pr. | Kristiešu vienotības nedēļa 52:59 2 0 0 0
Draudze "Pilsēta" | Rīta cēliens, 22.01.2019, ot. | Kristiešu vienotības nedēļa 48:38 4 0 0 0
Ilva un Uldis Iljini, Kaspars Ezeriņš | Rīta cēliens, 23.01.2019, tr. | Kristiešu vienotības nedēļa* 1:01:16 11 0 0 0
Mārcis Jencītis, draudze "Kristus pasaulei" | Rīta cēliens, 24.01.2019, ce. | Kristiešu vienotības nedēļa 47:48 4 0 0 0
Juta un Valdis Strazdiņi, Kristiana Dāvida pamatskola Grostonā | Rīta cēliens, 25.01.2019, pk. | Kristiešu vienotības nedēļa 34:39 4 0 0 0
Draudzība. Arhibīskapi Jānis Vanags un Zbigņevs Stankevičs | 25.01.2019, pk. | Kristiešu vienotības nedēļa 53:31 12 0 0 0