privacy
J.Beneš - Modlitba 26:50 4 0 0
N.Duranová - Nová spoločnosť V. 26:36 7 0 0
M.Pavlík - Sobotné kázanie musí mať pokračovanie 34:10 3 0 0
J.Beneš - Ako študovať Bibliu ? 35:41 2 0 0
T.Javorková - Spasený na plný úväzok 38:34 3 0 0
M.Pavlík - Dve soboty Ježiša Krista 34:13 1 0 0
J.Beneš - Žiť priamo a vyrovnane 36:35 7 0 0
H.Knapeková - Ospravedlnenie z viery - Odpustenie, očistenie, vymazanie 45:50 4 0 0
N.Duranová - List do Efezu - Nová spoločnosť IV. 23:40 4 0 0
M.Pavlík - Hľaďte, aby vás NIKTO nezviedol ! 28:27 6 0 0
J.Beneš - Čo je to EVANJELIUM ? 28:19 7 0 0
J.Hanko - Krik zo zeme 40:37 6 0 0
P.Goia - Ježiš a kríž 1:22:32 9 0 0
J.Beneš - Všetko má svoje medze ! 33:38 4 0 0
P.Goia - Úplne totálne odovzdanie sa Ježišovi 52:51 8 0 0
F.Soós - Pokus o uzdravenie Judáša 54:32 9 0 0
R.Lagaňa - Víťazstvo je všetko 32:00 9 0 0
W.Ch.Arroyo - Život v novom tisícročí 56:49 7 0 0
D.Márföldi - Stratený a znovu nájdený Ježiš 34:16 1 1 0
F.Soós - Uzdravenie učeníkov V. - Matúš, Jakub, Tadeáš a Šimon 50:26 12 1 0
J.Beneš - Ako žiť po Dni zmierenia ? 27:43 5 0 0
J.Beneš - Kde je vôľa, tam je cesta 36:00 3 0 0
N.Duranová - List do Efezu - Nová spoločnosť II. 33:29 3 1 0
J.Kučera - Pane, keby si chcel... 23:55 5 1 0
J.Beneš - O otcovi a jeho staršom a mladšom synovi 45:15 2 1 0
B.Kern - Epicentrum kresťanského života 35:11 2 0 0
M.Majtán - Duch svätý a Jeho dary pre úplne každého 37:21 3 0 0
J.Beneš - „Žena, veľká je tvoja viera!“ 36:15 4 1 0
D.Márföldi - Melú Božie mlyny naozaj pomaly, ale iste ? 45:28 8 1 0
T.Kapusta - Keď Ho miluješ. nie je čo riešiť 43:45 3 1 0
B.Kern - Si pripravený na koniec ? 41:16 7 1 0
B.Kern - Posolstvo tretieho anjela | Posolstvo strachu, či nádeje ? 55:59 5 0 0
S.Ondrušek - Prečo máme robiť dobré skutky ? 43:05 1 0 0
S.Ondrušek - Do akej miery sa poznáme ? 38:15 1 0 0
T.Wilson - Nádej pre dnešok 54:51 1 0 0
R.Lagaňa - Hlas Boží, hlas ľudu 33:05 1 0 0
I.Tokics - Čo učil Ježiš o sobote ? 38:50 2 0 0
F.Soós - Uzdravenie učeníkov IV. - Filip, Bartolomej, Tomáš 53:24 1 0 0
J.Chomistek - Si spokojný ? 46:15 1 0 0
T.Javorková - Sú tu trpezliví svätí ? 33:11 1 0 0
M.Pavlík - Ponuka, ktorá sa neodmieta 26:56 1 0 0
E.Šopoň - Nový zamestnanecký vzťah 53:50 1 0 0
J.Nehyba - Tri kroky k správnemu sväteniu soboty 27:03 1 0 0
N.Duranová - List do Efezu - Nový život I. 35:12 1 0 0
P.Goia - Naplnený Duchom III. 1:07:47 1 0 0
T.Javorková - Čakanie v pripravenosti 51:17 1 0 0
E.Šopoň - Každý, Niekto, Ktokoľvek, a teda Nikto 42:19 1 0 0
K.Badinský - Ostatok, alebo Laodicea ? 41:14 1 0 0
P.Goia - Desať prikázaní - Žiť ako Ježiš 46:10 1 0 0
Človek. ktorý zmenil svet - 9.Človek, ktorý zmenil vesmír - Kornelius Novak - Kristus pre Oravu 1:19:48 1 0 0